český हिन्दी ภาษาไทย 中国 Dansk Deutsch English Español Francais Italiano ελληνικά 한국의 magyar Malaysia Nederlands Português Român slovenský Svenska Türkçe
Affedtningsmidler til industriel brug - Neutralène 2015 - Ibiotec - Tec Industries
Last update: 2024/02/08 11:18

AFFEDTENDE OG RENGØRENDE OPLØSNINGSMIDDEL MED FORSTÆRKET OPLØSNINGSMIDDELEVNE

Hurtig fordampningstid på 15 minutter ved 20 °C, ingen luftstrøm

Ikke-målbart flammepunkt

Særligt udviklet til krævende affedtningsopgaver

Fjernelse af brændt fedt, tørrende mineralske og vegetabilske olier

Spor af vegetabilsk resin, kontaktlim, friske trykfarver,

Lak, der kræver hurtig intervention

 

 

GARANTERET FRI FOR FLUORSTOFFER MED DRIVHUSGASEFFEKT, DER HAR EN PRP OVER 150

EU-forordning 517/2014 om fluorholdige drivhusgasser med forbud fra 1. januar 2018

 

BESKRIVELSE
NEUTRALÈNE® 2015 er et affedtningsmiddel, som er udviklet til anvendelse i ekstreme tilfælde

Ikke-målbart flammepunkt

Ultra-hurtig fordampningstid

Opløsningsmiddelevne, der passer til alle behov

Kompatibilitet med de fleste substrater

 

ANVENDELSESOMRÅDER

NEUTRALÈNE® 2015 fjerner alle former for forurening såsom:

Smøremidler ved vedligeholdelse.

Opblandingsstoffer, produkter til midlertidig beskyttelse ved konstruktion, lak, produkter til glidning ved mekanisk konstruktion.

Animalsk fedt, lanolin, talg, hvalravolie, sodium tallowate, svinefedt.

Vegetabilske olier såsom palmefedt eller -olie, kastorolie, rapsolie, solsikkeolie, tørrende olier.

Mikrovoks, paraffiner.

Mikrokrystallinsk voks.

Limrester, ikke-hærdede rester på samlinger, rester af klæbemidler, svejseharpiks.

 

ANVENDELSE

Blandingsinstallationer til indpakning og emballering.

Maskinindustri, forarbejdning af metaller.

Vedligeholdelse og service i industrielle miljøer.

Produktions-, samlings- og monteringslinjer.

Fremstilling af elektriske og elektroniske komponenter.

Affedtningsopgaver inden metrologisk kontrol.

Affedtning af prøve- og måleudstyr.

Skylning af optik, urmekanismer, måleudstyr, sigter.

 

                         Download det tekniske ark

 

ALMINDELIGE FYSISKE OG KEMISKE EGENSKABER

EGENSKABER

  STANDARDER

VÆRDIER

ENHEDER

Udseende

  Visuel

Væske

-

Farve

  Visuel

Farveløs

-

Lugt

  Lugt

Svag

-

Densitet ved 25 °C

  DS/EN ISO 12185

780

kg/m3

Brydningsindeks

  ISO 5661

1,4080

-

Frysningspunkt

  ISO 3016

-65

°C

Vandopløselighed

  -

Delvis

%

Kinematisk viskositet ved 40°C

  DS/EN 3104

0,85

mm²/s

Syretal

  EN 14104

0,1

mg(KOH)/g

Jodtal

  DS/EN 14111

nm

gI2/100g

Vandindhold

  DS ISO 6296

0,025

%

Rest efter fordampning

  NF T 30-084

0

%

Damptryk ved 20 °C

  DA/EN 13016-1

> 0,01

hPa

EGENSKABER FOR YDEEVNE

EGENSKABER

  STANDARDER

VÆRDIER

ENHEDER

KB-indeks

  ASTM D 1133

117

-

Fordampningshastighed

  -

15

min

Overfladespænding ved 20 °C

  ISO 6295

25

Dyn/cm

Overslagsspænding

  DS/EN 60156 / IEC 156

nm 

Volt

Kobberstrimmelkorrosion 100 timer ved 40 °C

  ISO 2160

1a 

Vurdering

EGENSKABER FOR BRANDSIKKERHED

EGENSKABER

  STANDARDER

VÆRDIER

ENHEDER

Flammepunkt (vakuum)

  ISO 2719

Ikke målbar 

°C

Selvantændelsespunkt

  ASTM E 659

> 240 

°C

Nedre eksplosionsgrænse

  DS/EN 1839

0,7

% (volumen)

Øvre eksplosionsgrænse

  DS/EN 1839

13,7

% (volumen)

Indhold af eksplosive, forbrændingsnærende, antændelige, meget eller ekstremt antændelige stoffer

  CLP-forordningen

%

TOKSOLOGISKE EGENSKABER

EGENSKABER

  STANDARDER

VÆRDIER

ENHEDER

Anisidinindeks

  DS ISO 6885

 nm

-

Peroxidindeks

  DS ISO 3960

 nm

mekv (O2)/kg

TOTOX (anisidinindeks + peroxidindeks x2)

  -

nm

-

CMR-stoffer, irriterende, ætsende indhold

  CLP-forordningen

%

Indhold af metanolrester fra transesterificeringsprocessen

  GC-MS

%

Udslip af farlige stoffer, CMR, irriterende, ætsende ved 160 °C.

  GC-MS

%

MILJØMÆSSIGE EGENSKABER

EGENSKABER

  STANDARDER

VÆRDIER

ENHEDER

Bionedbrydelighed

  OCDE 301

nm 

-

Damptryk ved 20 °C

  -

> 0,01 

hPa

VOC-indhold (flygtige organiske forbindelser)

  -

100 

%

Svovlindhold

  GC-MS

%

Benzenindhold

  ASTM D6229

%

Samlet halogenindhold

  GC-MS

-

%

Indhold af klorholdige opløsningsmidler

  -

 

Indhold af aromatiske opløsningsmidler

  -

 

Indhold af miljøfarlige stoffer

  CLP-forordningen

%

Indhold af stoffer med GWP

  -

 < 1

%

Indhold af stoffer med ODP

  -

%

CO2-regnskab, livscyklusanalyse

  ISO 14040

nm 

kg kulstofækvivalent

 

BRUGSANVISNING

Farligt. Følg forsigtighedsreglerne. Læs omhyggeligt fare- og risikosætningerne på emballagen. Se sikkerhedsdatabladet.

 

PRÆSENTATION

           IBC-beholder 1000 L

Opløsningsmiddel til affedtning og rengøring til krævende affedtning af smøremidler, rester af lim, vegetabilske olier. Ikke målbart flammepunkt. Ultra-hurtig fordampningstid, affedtende opløsningsmiddel, opløsningsmiddel til mekanik, affedtningsmiddel til kold anvendelse, affedtningsmiddel uden klor, affedtningsmiddel til industriel brug, producent af affedtningsmidler til industriel brug, opløsningsmiddel til silikone, erstatning for klorholdigt opløsningsmiddel, udskiftning af klorholdigt opløsningsmiddel, rengøringsmiddel til limrester, rengøringsmiddel til klæbemiddelrester, rengøringsmiddel til rester af selvklæbende mærkater. Producenter af opløsningsmidler til industriel brug. Leverandører af opløsningsmidler til industriel brug. Opløsningsmidler. Opløsningsmidler til industriel brug. Opløsningsmiddel til affedtning. Opløsningsmiddel til rengøring. Opløsningsmiddel til rester af lim. Opløsningsmiddel til vegetabilske olier. Affedtende opløsningsmidler. Opløsningsmiddel til animalsk fedt. Opløsningsmiddel til rester af klæbemidler. Opløsningsmiddel til svejsning. Nye opløsningsmidler. Nyt opløsningsmiddel. Erstatning for diklormetan. Erstatning for metylenklorid. Erstatning for ch2cl2. Erstatninger for CMR. Erstatning for acetone. Erstatning for acetone. Erstatning for NMP. Opløsningsmiddel til polyuretan. Opløsningsmidler til epoxy. Opløsningsmiddel til polyester. Opløsningsmiddel til lim. Opløsningsmiddel til maling. Opløsningsmiddel til harpiks. Opløsningsmiddel til lak. Opløsningsmiddel til elastomere. Produkt til industriel vedligeholdelse

 

 

200 L tønde 

Yağlayıcıların, yapışkan izlerinin, bitkisel yağların yağının giderilmesi için yağ çözme ve temizleme çözücüsü. Parlama noktası ölçülemez. Ultra yüksek buharlaşma hızı. yağ çözücü solvent, mekanik çözücü, soğukta yağ çözücü, klorsuz yağ çözücü, endüstriyel yağ çözücüler, endüstriyel yağ çözücü üreticisi, silikon çözücü, klorlu çözücülerin ikamesi, klorlu çözücülerin yerine kullanım, yapışkan izleri için temizleyici, yapıştırıcı izleri için temizleyici, kendinden yapışkan izleri için temizleyici. Endüstriyel çözücü üreticileri, endüstriyel çözücü tedarikçileri. çözücüler. endüstriyel çözücüler. Yağ çözücü solvent. Temizleme solventi. Yapıştırıcı izleri için çözücü. Bitkisel yağlar için çözücü. Yağ çözme solventleri. Hayvansal yağlar için çözücü. Yapıştırıcı eser solventler. Lehim eritkeni çözücüsü. Yeni çözücüler. Yeni çözücü. Diklorometan yerine geçer. Metilen klorür yerine geçer. ch2 cl2 yerine geçer. CMR yerine geçer. Aseton yerine geçer. Aseton yerine geçer. NMP yerine geçer. Poliüretanlar için çözücü. Epoksi için çözücüler. Polyester çözücü. Yapışkan çözücü. Boya çözücü. Reçine çözücü. Vernik çözücü. Elastomerik çözücüler. Endüstriyel bakım ürünü

 

 

 

    25 L dunk

 Opløsningsmiddel til affedtning og rengøring til krævende affedtning af smøremidler, rester af lim, vegetabilske olier. Ikke målbart flammepunkt. Ultra-hurtig fordampningstid, affedtende opløsningsmiddel, opløsningsmiddel til mekanik, affedtningsmiddel til kold anvendelse, affedtningsmiddel uden klor, affedtningsmiddel til industriel brug, producent af affedtningsmidler til industriel brug, opløsningsmiddel til silikone, erstatning for klorholdigt opløsningsmiddel, udskiftning af klorholdigt opløsningsmiddel, rengøringsmiddel til limrester, rengøringsmiddel til klæbemiddelrester, rengøringsmiddel til rester af selvklæbende mærkater. Producenter af opløsningsmidler til industriel brug. Leverandører af opløsningsmidler til industriel brug. Opløsningsmidler. Opløsningsmidler til industriel brug. Opløsningsmiddel til affedtning. Opløsningsmiddel til rengøring. Opløsningsmiddel til rester af lim. Opløsningsmiddel til vegetabilske olier. Affedtende opløsningsmidler. Opløsningsmiddel til animalsk fedt. Opløsningsmiddel til rester af klæbemidler. Opløsningsmiddel til svejsning. Nye opløsningsmidler. Nyt opløsningsmiddel. Erstatning for diklormetan. Erstatning for metylenklorid. Erstatning for ch2cl2. Erstatninger for CMR. Erstatning for acetone. Erstatning for acetone. Erstatning for NMP. Opløsningsmiddel til polyuretan. Opløsningsmidler til epoxy. Opløsningsmiddel til polyester. Opløsningsmiddel til lim. Opløsningsmiddel til maling. Opløsningsmiddel til harpiks. Opløsningsmiddel til lak. Opløsningsmiddel til elastomere. Produkt til industriel vedligeholdelse

 

BRUGSVEJLEDNING

              

           

   

Affedtning med klud

Affedtning med børste

 

 

 

Ultralydsbeholdere Beholdere til kold eller varm neddypning

 

 

 

Fremstille, smøre, rengøre, beskytte
IBiotec® Tec Industries® Service

Servicetilbyder et komplet sortiment af

specifikke produkter til industrien

 

 


 

Du vil gerne :

 

en gratis prøve
en teknisk anbefaling
et teknisk datablad
et sikkerhedsdatablad

 

- Kontakt os -

 


IBiotec® Tec Industries® Service

producent af tekniske kemikalier,

takker for dit besøgIBiotec® Tec Industries® Service sikker på: YOUTUBE